Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разноски

expense(s), cost(s), outlay

на РАЗНОСКИ на paid for by

на своя РАЗНОСКИ at o.'s own charge/expense

на държавни РАЗНОСКИ at state expanse

с малки РАЗНОСКИ at little expense

без никакви РАЗНОСКИ аt no expense, free of expense

дребни/до-машни РАЗНОСКИ pеtty/no use hold expenses

големи РАЗНОСКИ great/heavy expenses

режийни РАЗНОСКИ overheads, overhead expenses

пощенски РАЗНОСКИ postage

пътни РАЗНОСКИ travelling expenses

случайни РАЗНОСКИ incidentals

съдебниРАЗНОСКИ court costs

РАЗНОСКИ за храна/квартира board/lodging expenses

РАЗНОСКИ пo преместване/отпечатване removal/print-ing costs

РАЗНОСКИ по превоз transport expenses, cost of carriage, haulage

РАЗНОСКИ пo поддържане maintenance charges

вкарвам в РАЗНОСКИ put to expense

влизам в/правя РАЗНОСКИ go to expense, incur expenses, run to expense

изкарвам РАЗНОСКИте get back/recover o.'s outlay

изчислявам РАЗНОСКИте count the cost

намалявам РАЗНОСКИте curtail expenses; cut down expenses

поемам/тегля РАЗНОСКИте pay the expenses, bear/defray the cost

поемам част от РАЗНОСКИте по share the cost of

поемам РАЗНОСКИте no издръжката/образованието/погребението на pay for s.o.'s maintenance/education/funeral

покривам РАЗНОСКИте cover the expenditure

тегля РАЗНОСКИте разг. pay the piper

РАЗНОСКИте от мене I pay expenses, the expenses fall on me


Търсената дума е намерена