Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разнообразен

varied

(разен) various, divers, multifarious, multifоrm

(пъстър, шарен) variegated, checkered

много РАЗНООБРАЗЕН highly varied

РАЗНООБРАЗЕН живот a varied/checkered life

животът е РАЗНООБРАЗЕН life is multiform, (ежедневието) life is full of variety

РАЗНООБРАЗЕН опит a varied experience

разнообразна дейност manifold activities; a variegated career

разнообразна картина a varied picture

разнообразна програма a varied/variegated programme

разнообразна храна a varied/balanced diet

разнообразни гледки varied scenes

най-разнообразни all sorts of, a great variety of, the most varied; a wealth of


Търсената дума е намерена