Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разни

various, diverse, sundry, different; all sorts of

РАЗНИ там... all sorts of...

(като заглавие на отдел) miscellanea, (заглавие на отдел за обяви и съобщения във вестник) miscellaneous column

(в сметка-разни услуги) sundries

РАЗНИ хора all sorts of/various people

РАЗНИ неща various things, all sorts of things, sundries

РАЗНИ видове various sorts/kinds

РАЗНИ елементи diverse elements

РАЗНИ значения varieties of meaning

РАЗНИ плодове various kinds of fruit

в РАЗНИ степени in varying degrees

пo РАЗНИ начини in a number of ways

пo РАЗНИ причини for various reasons, from a variety of motives, for a variety of reasons

пo РАЗНИ пътища by different routes, прен. by various means

има РАЗНИ мнения opinions differ (po on, about)

РАЗНИ хора, РАЗНИ мнения пo two people think alike

РАЗНИ хора, РАЗНИ вкусове there's no accounting for tastes


Търсената дума е намерена