Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разнасям

1. carry (a)round/about

(превозвам) transportin)

(no къщите-писма, мляко и пр.) deliver

РАЗНАСЯМ закуски (на прием и пр.) carry around refreshments

РАЗНАСЯМ тор по нива distribute manure over a field

РАЗНАСЯМ стока на клиенти deliver goods to customers

2. (разпръсквам) scatter, disperse, clear away, (дим и пр.-за вятър) drift away

(разпространявам слух и пр.) spread

РАЗНАСЯМ листа/хартии и пр. (за вятъра) blow about/disperse/scatter leaves/bits of paper, etc.

РАЗНАСЯМ аромат scatter fragrance

РАЗНАСЯМ болест carry a disease

РАЗНАСЯМ славата на някого spread s.o.'s fame

РАЗНАСЯМ някого разг. set tongues wagging about s.o.

РАЗНАСЯМ ce

3. (разпространявам се) spread

(за слух и) get about

(разпръ-сквам се) scatter, disperse, clear away

(за дим) drift away

(за песен и пр.) resound

разнесе се слух, че it got about that, it was rumoured that

в стаята се разнесе силна миризма a powerful scent permeated the room

4. мед. scatter, clear away

(за тумор) resolve


Търсената дума е намерена