Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
различавам

distinguish, tell apart; discern

(виждамРАЗЛИЧАВАМ чувам) make out; discern

(разпознавам сред тълпа, на тъмно и пр.) pick out

(правя разлика) discriminate

РАЗЛИЧАВАМ едно нещо от друго distinguish one thing from another

РАЗЛИЧАВАМ доброто от злото know good from evil

РАЗЛИЧАВАМ истината от лъжата discern truth from falsehood

РАЗЛИЧАВАМ сред тълпа pick out from a crowd

РАЗЛИЧАВАМ естествена коприна от изкуствена tell silk from rayon

не мога да ги различа I can't tell one from the other

РАЗЛИЧАВАМ се differ (от from, пo in)

РАЗЛИЧАВАМe се един от друг differ from one another

не се РАЗЛИЧАВАМ много от not be very unlike

не сеРАЗЛИЧАВАМ пo нищо от differ in no way from


Търсената дума не е намерена