Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разкривам

reveal, disclose; lay bare/open, uncover

РАЗКРИВАМ тайна/истината/същината на работата reveal a secret/the truth/the essence of the matter

РАЗКРИВАМ нещо някому bring s.th. to s.o.'s knowledge

РАЗКРИВАМ душата си open up/bare o.'s soul

РАЗКРИВАМ сърцето си disclose o.'s heart, lay o.'s heart bare, unbosom o.s. (пред to)

РАЗКРИВАМ заговор/престъпление discover/uncover a plot/crime

РАЗКРИВАМ картите си show o.'s cards/hand (и прен.)

РАЗКРИВАМ намеренията си open/disclose o.'s designs; come into the open

РАЗКРИВАМ невежеството си reveal o.'s ignorance

РАЗКРИВАМ възможности за hold out opportunities for

РАЗКРИВАМ скоби open the brackets; expand

РАЗКРИВАМ цялата работа give the game away

РАЗКРИВАМ ce reveal o.s.

(бивам разкрит) come out, come to light

пред нас се разкри нова гледка a new landscape burst upon us

разкриват му се чудесата на ядрената физика the wonders of nuclear physics were opening to him


Търсената дума е намерена