Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разигравам

1. (кон) prance

(мечка) make dance

(кукли) work, operate

2. (въртя, разкарвам) lead s.o. a pretty dance, tantalize; put off order about; drive from pillar to post

3. (комедия и пр.) enact, act out

РАЗИГРАВАМ комедия прен. play-act

РАЗИГРАВАМ кръвта/сърцето make the blood tingle, send the blood pulsing through the veins

РАЗИГРАВАМ си коня ride roughshod (over); call the tune; boss the show

РАЗИГРАВАМ лотария run a lottery

РАЗИГРАВАМ на лотария raffle

РАЗИГРАВАМ ce begin to play/dance, frisk about

(за сцена и пр.) be acted out/enacted

(случвам се, ставам за събитие и пр.) take place, occur, happen


Търсената дума е намерена