Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
раздвоен

1. bifurcate(d), forked

(за копито) cloven

бот. dichotomous, furcate

(разпо-ловен) bisected

2. прен. divided; split

РАЗДВОЕН съм be in two minds, be in a state of uncertainty; waver; be divided in o.'s mind/in purpose

РАЗДВОЕНa личност a split personality

РАЗДВОЕНo съзнание a divided mind


Търсената дума е намерена