Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
работник

1. worker; workman, man; hand

(общ) labourer

селскостопански РАБОТНИК an agricultural worker; farm-hand

научен РАБОТНИК a scientific worker, scientist; scholar

отговорен РАБОТНИК functionary, executive

партиен РАБОТНИК a party worker

квалифициран РАБОТНИК a skilled worker

фабричен РАБОТНИК a factory worker/hand

наемен РАБОТНИК a hired worker

РАБОТНИК надничар а day-labourer/-worker, a day man

РАБОТНИК no пътищата road-mender

физически и умствени работници manual and brain workers

работници по просветата educationists, educationalists

колективът на работниците the workers

2. (трудолюбив човек) hard-working/industrious person


Търсената дума е намерена