Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пущунски - непозната дума, може би имахте предвид пощенски, пущински или кощунски

пощенски

post (attr.), postal, mail (attr.)

postage (attr.)ПОЩЕНСКИ адрес a postal address

ПОЩЕНСКИ вагон (фургон) mail-van, ам. a mail car/coach

ПОЩЕНСКИ влак mail-train

ПОЩЕНСКИ гълъб a carrier pigeon, a homing pigeon

ПОЩЕНСКИ запис/превод a money/postal order

пощенска карта postcard

пощенско клеймо/печат postmark

ПОЩЕНСКИ клон, пощенска станция (branch) post-office

пощенска кола stage, a stage coach

ПОЩЕНСКИ кораб packet-boat, mail-boat, ам. mailer

пощенска кутия (частна) a letter box, ам. mail-box

пощенска марка a postage stamp

ПОЩЕНСКИ началник postmaster

пощенска пратка postal matter; parcel post

ПОЩЕНСКИ самолет mail-plane

пощенска служба a postal service

ПОЩЕНСКИ служител/чиновник a post-office clerk

пощенска спестовна каса а post-office savings bank

пощенска такса, ПОЩЕНСКИ разноски-postage

ПОЩЕНСКИ чувал mail-bag