Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пуст

1. desert, deserted, waste (attr.); uninhabited

ПУСТ остров a desert island

ПУСТa земя waste land

2. (безрадостен) bleak, dreary; forlorn

3. (празен) empty, vain

(за поглед) blank, dull

4. poor, wretched

5. (чудесен) lovely

(сръчен) clever

б. (проклет) damned; doggone

не мога да намеря този ПУСТ ключ! I can't find that damned key! наливам от ПУСТо в празно mill the wind

ПУСТo дърво! ПУСТа тояга! you want a taste of the stick

ПУСТo опустяло! damn it! damnation. take it! ПУСТ да останеш/опустееш! damn you! the devil take you

ПУСТи пари filthy lucre

ПУСТите му деца и пр. those wretched children, etc


Търсената дума е намерена