Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пускам

пусна 1. (позволявам) let (да-)

allow, permit (да to)

(да влезе) let in

(да излезе) let out

(да мине) let through

няма да те пусна I won't let you go

не го пускайте да влезе don't let him in

ke
еp him out

ПУСКАМ някого в отпуск let s.o. go on leave, give s.o. leave of absence

ПУСКАМ наематели take in lodgers; let a house/room, etc.

цензурата пусна статията the censor passed the article

2. (освобождавам) set free; release; turn/let loose

(без наказание) Jet off

ПУСКАМ на свобода set free; release

(птица) let out

ПУСКАМ куче let a dog loose

ПУСКАМ под гаранция release on bail

3. (привеждам в действие, движение) start, put in action/operation

(машина) set in motion; set going

(мотор) start

ПУСКАМ нещо в ход/движение start s.th., set/get s.th. going, set s.th. in train

ПУСКАМ в действие (завод и пр.) put into operation; commission

ПУСКАМ отоплението turn on the heating

ПУСКАМ радиото switch/turn on the radio

ПУСКАМ плоча play a record

ПУСКАМ фонтан/шадраван set a fountain playing

ПУСКАМ чешмата/водата turn on the tap/the water

4. (оставам да падне) drop, (и бомба) let fall

(нещо, което държа) let hold of; lose/leave hold of, let go (of)

той пусна въжето he let go (his hold of) the rope

пусни ми ръката let go of my hand

5. (изпускам, излъчвам) let out, emit

(давам мляко и пр.) give, yield

ПУСКАМ искри let out sparks

ПУСКАМ водата от нещо let the water out of s.th.

ПУСКАМ вода в клозет flush a toilet

ПУСКАМ пара let/blow off steam

ПУСКАМ дим emit smoke, (от цигара) exhale smoke

ПУСКАМ отрова (за змия) eject poison

този плат пуска this material is not colour-fast

може да пусне (за плат) the colours may run

6. (изпращам, отправям) send, release, let off

ПУСКАМ в обръщение issue, circulate

ПУСКАМ нови пощенски марки issue new postage stamps

ПУСКАМ на пазара put on the market

ПУСКАМ в продажба offer for sale

заводът пуска само доброкачествени стоки the plant turns out high-quality goods only

ПУСКАМ от печат release

ПУСКАМ нова книга (за автор) publish a new book

ПУСКАМ филм (по екраните) release a film

ПУСКАМ подписка за start a subscription for,invite subscribers for

ПУСКАМ окръжно send out a circular (letter), circulate a memorandum

ПУСКАМ влак/рейс run a train/bus

ПУСКАМ хвърчило fly/sail a kite

ПУСКАМ кораб launch a ship

ПУСКАМ ракета launch/fire a rocket

ПУСКАМ ракети (фойерверки) let off fireworks

ПУСКАМ торпила fire/launch a torpedo

ПУСКАМ стрела shoot/send an arrow

ПУСКАМ котва вж. котва

ПУСКАМ сонда за drill/bore for, (изследвам) prospect for

ПУСКАМ балон/гълъб release/fly a balloon/pigeon

ПУСКАМ на паша turn out to graze

ПУСКАМ кон в галоп/тръс gallop/trot a horse

7. (оставям да расте) (let) grow

ПУСКАМ си брада/мустаци grow a beard/moustache

ПУСКАМ си косата let o.'s hair grow

гледай каква коса е пуснал look what a mop of hair he's grown/he has

ПУСКАМ корем become pot-bellied/paunchy, grow/develop/get a pot-bеlly/corporation

ПУСКАМ гуша grow/develop/get a double chin

ПУСКАМ издънки/филизи shoot, sprout

ПУСКАМ корен(и) take/strike root (и прен.), ПУСКАМ листа put forth leaves

ПУСКАМ пипала throw out tentacles/feelers

8. (отпускам, отхлабям) (поводи) loosen

(дреха) let out, widen

ПУСКАМ юздите на give the rein to (и прен.)

ПУСКАМ му края вж. край

9. (разправям, разпространявам) spread

ПУСКАМ шеги crack jokes

ПУСКАМ слухове spread/start/circulate rumours

10. (свършва се) be over

църквата/киното пусна the service/film is over

ПУСКАМ бюлетина vote

ПУСКАМ в ход всички средства leave no stone unturned; move heaven and earth

ПУСКАМ кръв на някого bleed s.o.

ПУСКАМ глас shout/cry at the top of o.'s voice

11. vote

ПУСКАМ някому муха/фитили вж. муха, фитил

ПУСКАМ писмо


Търсената дума е намерена