Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пункт

1. point; station

начален/изходен ПУНКТ an initial/a starting point

краен ПУНКТ a terminal point/station; destination

сборен ПУНКТ a meeting place/point,' an assembly place/point/post

подкрепителен ПУНКТ a refreshment stand

наблюдателен ПУНКТ an observation point/post

превързочен ПУНКТ a dressing station; an aid' post

здравен ПУНКТ a health centre

населен ПУНКТ settlement, an inhabited locality, a population centre

мн.ч. towns and villages

команден ПУНКТ a command post

мобилизационен/наборен ПУНКТ a recruiting station

ам. an induction center

опорен ПУНКТ воен. a strong point; a key point

2. (точка от програма, договори и пр.) item. article; paragraph

(на политическа програма) plank

3. печ. point


Търсената дума е намерена