Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пукнат

cracked, etc. вж. пукам

ПУКНАТа язва мед. a perforated ulcer

нямам ПУКНАТа пара be penniless/broke; not have a penny to bless o.s. with

не струва ПУКНАТ грош not be worth a fig/a straw/a brass farthing


Търсената дума е намерена