Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пукам

пукна

1. crack

split
; burst; break

ПУКАМ гума puncture a type/tire, have a puncture

ПУКАМ леда break the ice

ледът пука the ice cracks

ПУКАМ царевица/пуканки pop corn

2. (за оръжие) go off; ring out; explode. burst

3. (умирам) sl. pop off

ям, та ушите ми пукат eat till one is fit to burst, eat o.'s head off

да пукна, ако знам I'll be blown/hanged if I know

ПУКАМ ce

4. crack; split

бот. (за семенна кутийка) dehisce

(за пъпка) burst open

ПУКАМ(пръскам се,експлодирам) burst, explode; go off

(за гума) be punctured

5. (за пролет и пр.) begin, set in

зора се пуква dawn is breaking

ПУКАМ се от завист be bursting with envy, be ready to burst with envy, turn green with envy

ПУКАМ ce от смях burst/split o.'s sides laughing/with laughter, laugh o.'s head off

ПУКАМ се от яд/откъм гърба be hopping mad

жлъчката ми се пуква (от страх) (nearly) die with fear

де го чукаш, де се пука вж. чукам


Търсената дума е намерена