Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пространство

space; room

(площ) area, tract, stretch

въздушно ПРОСТРАНСТВО air-space

безвъздушноПРОСТРАНСТВО vacuum

празно ПРОСТРАНСТВО void

природата не търпи празно ПРОСТРАНСТВО nature abhors a vacuum

жизнено ПРОСТРАНСТВО прен. elbow-room

мъртво ПРОСТРАНСТВОвоен. dead ground


Търсената дума е намерена