Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
променям

променя 1. change, alter, modify, vary; shift; revise, mutate

(напълно) reverse

(честота, глас, тон) modulate

(конституция) amend

ПРОМЕНЯМ тона си change o.'s tone

ПРОМЕНЯМ намерението си change o.'s mind

ПРОМЕНЯМ положението/посоката си veer

ПРОМЕНЯМ посоката си (за вятър) shift (round)

ПРОМЕНЯМ нещата/обстоятелствата put a new face on things

това можеше коренно да промени нещата this might have made a great deal of difference

ПРОМЕНЯМ курса си/характера си/цвета си/стъпката си и пр. change о. 's course/character/colour/step etc.

ПРОМЕНЯМ мнението си change/revise o.'s opinion

think
better (за of)

ПРОМЕНЯМ положението alter the case/position, reverse the situation, turn the ride

това не променя нещата that doesn't change things

ПРОМЕНЯМ разговора change the subject

ПРОМЕНЯМ декора shift the scene

2. (вземам по погрешка) take by mistake

ПРОМЕНЯМ се change, alter, vary

времената са се променили times have changed

ПРОМЕНЯМ се спрямо някого change o.'s attitude towards s.o.

ПРОМЕНЯМ се в добър/лош смисъл change for the better/the worse


Търсената дума е намерена