Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
производство

1. production; manufacture; make

(добив) output

(нещо произведено) produce

ПРОИЗВОДСТВО на средства за ПРОИЗВОДСТВО production of means of production

стоково ПРОИЗВОДСТВО (production of) marketable goods; commodity production

масово ПРОИЗВОДСТВО mass/serial production, large-scale-production/manufacture

ръчно ПРОИЗВОДСТВО manual production

машинно ПРОИЗВОДСТВО mechanical/mechanized production/manufacture

поточно ПРОИЗВОДСТВО flow-production

серийно ПРОИЗВОДСТВО series/commercial production

наше собствено ПРОИЗВОДСТВО our own make/production

ПРОИЗВОДСТВО на обувки manufacture of shoes

ПРОИЗВОДСТВО на зеленчуци vegetable-growing

ПРОИЗВОДСТВО на въглища coal output

влизам в ПРОИЗВОДСТВОто go to work at/in a factory

без откъсване отПРОИЗВОДСТВОто without interrupting o.'s work

2. воен. (повишение в чин) promotion

съдебно ПРОИЗВОДСТВО legal procedure/proceedings


Търсената дума е намерена