Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
производност - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

производствен

production (attr.)

ПРОИЗВОДСТВЕН план a production plan

ПРОИЗВОДСТВЕНи отношения relations of production

ПРОИЗВОДСТВЕН процес a process of produc-tion; a production process

ПРОИЗВОДСТВЕНи разходи costs. of production, production cost, working expenses

ПРОИЗВОДСТВЕНа практика practical training

ПРОИЗВОДСТВЕН стаж length of service; industrial record/experience

ПРОИЗВОДСТВЕНo съвещание a conference on production, a conference on current problems of work/production

ПРОИЗВОДСТВЕНa травма an industrial injury