Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
продоволствен

food (attr.)

воен. ration (attr.)

ПРОДОВОЛСТВЕН магазин foodstore

ПРОДОВОЛСТВЕН склад a food storehouse

воен. a ratiоn/provision depot

ПРОДОВОЛСТВЕНa база a supply basis

ПРОДОВОЛСТВЕНa карта a food-/ration-card

ПРОДОВОЛСТВЕНи стоки food stuffs


Търсената дума е намерена