Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
продажба

sale; selling, marketing

ПРОДАЖБАна едро wholesale

ПРОДАЖБА на дребно retail

ПРОДАЖБА на търг а sale by auction, a public sale

ПРОДАЖБА на кредит a credit sale

ПРОДАЖБА на изплащане installment selling

ПРОДАЖБА в брой a cash sale

ПРОДАЖБА с намалени цени a bargain sale

ПРОДАЖБА на описана стока а distress sale

предварителна ПРОДАЖБА на билети (за театър и пр.) advance booking

пускам в/обявявам за ПРОДАЖБА put up/offer for sale, put on the market

обявен за ПРОДАЖБА for sale


Търсената дума е намерена