Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
продавам

sell

(амбулантно) peddle, hawk

ПРОДАВАМ евтино/скъпо sell cheap/dear

ПРОДАВАМ на костуема цена sell at par/at cost price

ПРОДАВАМ на едро/дребно sell wholesale/retail

ПРОДАВАМ на кредит sell on credit

ПРОДАВАМ на търг sell by auction; put up for sale

ПРОДАВАМ в брой sell for cash

ПРОДАВАМ със загуба sell at a loss

ПРОДАВАМ в робство sell into bondage

ПРОДАВАМ фасони вж. фасон

на кого ги продаваш тези? that won't go down with me

ПРОДАВАМ ce

1. (за имот, стока) be on/for sale; be marketed

(харча се) sell

гроздето се продава добре the grapes sell well

продава се на ниска цена it sells at a low price

продава се като топъл хляб it sells like hot cakes

продава се къща и пр. a house etc. for sale

2. (за човек) sell out (на to)


Търсената дума е намерена