Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
проглеждам

прогледна 1. begin to see

(за сляп) see again, recover o.'s sight

слепците ще прогледнат the blind will see again

2. (надничам) peep

(виждам се) show

3. (разбирам, проумявам) begin to understand; realize

4. (забелязвам се) be discernible

5. better o.'s fortunes

пази боже сляпо да прогледа God keep us from the upstart


Търсената дума е намерена