Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пробивам

pierce, make/bore/drive a hole in

(със свредел) bore. drill

(билет и пр.) punch, perforate

(тунел) bore. drive (през through)

(гума) puncture

воен. break through

(за растения) shoot up

(стена) breach

(за цирей) burst

(за слънцето) break/struggle through

ПРОБИВАМ леда break the ice

ПРОБИВАМ прозорец (в стена) put in a window

ПРОБИВАМ път open the way

ПРОБИВАМ си път force/work/make/fight/elbow o.'s way

force
a passage, прен. make o.'s way (in life, in the world)

водата си е пробила път the water has worn a channel

ПРОБИВАМ фронта на неприятеля воен, break the enemy front

ПРОБИВАМ отбраната на противника воен. break through/pierce the enemy's defences/defence lines


Търсената дума е намерена