Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
про

1. гл. предст. (преминаване през нещо) through

ПРОстрелвам shoot through

ПРОмушвам stab (through), stick through

2. (преминаване покрай) past, by

ПРОфучавам whiz(z) past

3. (през даден период от време) through

ПРОспивам sleep through

4. (начало на действие, извършване на действие за първи път) beginger.или to c inf.)

ПРОкапва дъжд it's beginning to rain

прохождам begin to walk

5. (краткотрайна, внезапно, повтарящо се действие) give a/set up a (с отгл. сьщ.); from time to time

ПРОлайвам give a bark

6. (извършване на действие набързо, ненапълно) hurriedly, half-, partly

препрах чорапите I washed the stockings quickly/hurriedly

ПРОсушавам half-dry

7. (извьршване на действие докрай) through; finish c ger.

ПРОчитам read through

finish
reading

8. именна предст. pro-

ПРОгермански pro-German


Търсената дума е намерена