Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
приятен

(за човек) pleasant, agreeable, likable. amiable, nice

(за неща) pleasant, agreeable. pleasing, enjoyable, pleasurable, gratifying

ПРИЯТЕН на вид nice-/good-looking, pleasant to look at, comely, pleasing/gratifying to the eye

приятна новина welcome/glad news

приятно държане, приятни обноски pleasant manners, affability

с ПРИЯТЕН вкус tasty, delicious, palatable

приятно прекарване! have a good/nice time! have fun! enjoy yourself! приятно pleasantly, agreeably, pleasurably

ПРИЯТЕН изненадан pleasantly surprised

ПРИЯТЕН ми е да I take pleasure in (c ger.); it is my/a pleasure to; I am very pleased/delighted/glad to

съчетавам полезното с ПРИЯТЕНто combine duty with pleasure


Търсената дума е намерена