Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
причинявам

cause, occasion; bring about; give rise to. produce

ПРИЧИНЯВАМ безпокойство на cause/occasion anxiety to

ПРИЧИНЯВАМ неудобство на някого put s.o. to inconvenience, inconvenience s.o.

ПРИЧИНЯВАМ огорчение на give pain to

ПРИЧИНЯВАМ главоболие някому give s.o. a headache, прен. give s.o. trouble

ПРИЧИНЯВАМ болка hurt, give pain

ПРИЧИНЯВАМ вреда на do harm to, injure

ПРИЧИНЯВАМ щети do/cause damage

ПРИЧИНЯВАМ поражения inflict damage

act
destructively (и за болест )

ПРИЧИНЯВАМ пожар cause a fire

ПРИЧИНЯВАМ трудности give rise to/cause difficulties

ПРИЧИНЯВАМ неприятности stir up trouble, (някому) give s.o. trouble

ПРИЧИНЯВАМ телесна повреда на някого do s.o. bodily harm


Търсената дума е намерена