Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
причина

cause

(основание) reason

(подбуда) motive

уважителна ПРИЧИНА a valid reason; a good/valid excuse

ПРИЧИНА за война a cause for war

ПРИЧИНА и следствие cause and effect

пo ПРИЧИНА на because of; on account of, owing/due to; by reason of

no
простата ПРИЧИНА, че for the simple reason that

no
една или друга ПРИЧИНА for one reason or another, for some reason or other

no
каква ПРИЧИНА? why? for what reason?

ПРИЧИНАта, поради която the reason that

без всякаква-ПРИЧИНА without rhyme or reason, for no earthly reason

не без ПРИЧИНА not without cause/reason

ставам ПРИЧИНА за cause, occasion, give occasion for

ПРИЧИНА съм за be at the bottom of

имам ПРИЧИНА, за да have reason for (c ger.), have cause (to)

кои са причините, които го подбудиха към това? what prompted him to do this?


Търсената дума е намерена