Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
примиря - непозната дума за речника

примирявам

reconcile, conciliate, bring to terms

(идеи, системи и пр.) reconcile, syncretize

ПРИМИРЯВАМ ce be/become reconciled; acquiesce

ПРИМИРЯВАМ се с become reconciled with, put up with; resign o.s. to

ПРИМИРЯВАМ се с положението accept the facts

ПРИМИРЯВАМ се с необходимостта make a virtue of necessity

ще трябва да се примириш с това разг. put that in your pipe and smoke it