Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
прикривам

conceal, cover up, screen; keep back

воен. cover

(намерение, чувство) disguise

(скривам) hide

(предпазвам) protect, shelter, screen

(от слънце) shade

ПРИКРИВАМ гнева си dissemble/hide o.'s anger

опитвам се да прикрия работата attempt/try to hush up the affair

ПРИКРИВАМ очите си с ръка (от слънцето) screen o.'s eyes (against the sun); shade/shield o. s eyes

ПРИКРИВАМ отстъплението воен. cover the retreat

ПРИКРИВАМ фланга protect the flank

ПРИКРИВАМ ce hide. conceal o.s.

воен. take cover

(поддържам вид) keep up appearances

той се прикрива зад невежеството си he screens himself behind his ignorance

той умее да се прикрива he knows how to disguise his feelings; he is a skilful dissembler


Търсената дума е намерена