Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
приемам

1. (нещо дадено) accept, take

ПРИЕМАМ поръчки take in orders

ПРИЕМАМ предложение accept/take an offer, (за женитба) accept a proposal

ПРИЕМАМ съобщение/телеграма take a message/a telegram

2. (оказвам гостоприемство) receive, take in, welcome; entertain

те много приемат they entertain a lot

ПРИЕМАМ гости (в даден ден) be at home to visitors

ПРИЕМАМ любезно/студено receive cordially/coolly, give (s.o.) a cordial welcome/a cool reception

3. (за официално лице, лекар и пр.) receive/see visitors/patients

ще го приема I'll see him

4. (кандидати) accept, approve

(в училище и пр.) take in; admit

ПРИЕМАМ за член admit to membership, enroll, affiliate

ПРИЕМАМ на работа take on. give employment (to)

ПРИЕМАМ в партията admit/receive into the party

липа без висше образование не се приемат non-university graduates are not admitted/eligible

5. (закон) pass

(резолюция) pass, adopt

(протокол) approve

(предложение) carry

6. (поданство, религия) adopt

ПРИЕМАМ българско поданство take/adopt Bulgarian citizenship. become a Bulgarian citizen

ПРИЕМАМ кръщение be baptized

ПРИЕМАМ монашество (за мъж) become a monk, (за жена) become a nun, take the veil

7. (храна) take

8. (вид, форма) take, assume

ПРИЕМАМ формата на take the shape of

ПРИЕМАМ невинен вид assume an innocent air/an air of innocence

9. (съгласявам се) agree, consent (да to)

не ПРИЕМАМ да refuse to

(примирявам се с) put up with

да приемем, че let us assume that; given/granted that

ПРИЕМАМ за дадено take for granted

не мога да приема тази идея I cannot accept this idea, I find this idea unacceptable

ПРИЕМАМ парад воен. review the troops

ПРИЕМАМ длъжност assume office

ПРИЕМАМ за чиста истина/монета take for gospel truth

ПРИЕМАМ нещата, както са take things as one finds them

ПРИЕМАМ всичко, както дойде take things as they come. take the bitter with the sweet

ПРИЕМАМ светото причастие take holy communion

приема се (при гласуване) carried


Търсената дума е намерена