Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
приватизаторче - непозната дума без предложения за замяна

привдигам

1. raise (a little), lift up (a little)

2. (излекувам) got (s.o.) on his feet

ПРИВДИГАМ ce

3. lift o.s. up (slightly)

4. be on the mend, be/feel better