Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
прехвърлям

1. throw across/over; get across; transfer

(с лопата) shovel (away)

(прескачам) jump over

(от един бряг на друг) ferry

ПРЕХВЪРЛЯМ мост през река throw a bridge across a river

ПРЕХВЪРЛЯМ граница cross a frontier

ПРЕХВЪРЛЯМ стена scale a wall, climb over a wall

прехвърлихме хребета we topped the ridge

2. (отговорност) shift (на on, upon)

(имот и пр.) юр. make over, transfer

(права, задължения) devolve (upon)

ПРЕХВЪРЛЯМ нa името на transfer to the name of

той е прехвърлил 50-те he has turned fifty, he is past/over fifty, he is on the wrong side of fifty

ПРЕХВЪРЛЯМ ce cross/go over

cross
into); jump/climb over

(на превозно средство) transfer, change (to)

ПРЕХВЪРЛЯМ се през границата get/go over the frontier


Търсената дума е намерена