Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
претърпявам

(понасям) endure, bear, stand

(бивам подложен на) go through, undergo

(загуба, поражение, наказание) suffer

ПРЕТЪРПЯВАМ загуби suffer/sustain losses

ПРЕТЪРПЯВАМ корабокрушение be shipwrecked

ПРЕТЪРПЯВАМ катастрофа crash

ПРЕТЪРПЯВАМ злополука have an accident, meet with an accident

ПРЕТЪРПЯВАМ поражение suffer defeat, be defeated

ПРЕТЪРПЯВАМ неуспех/несполука suffer a reverse; fail; meet with failure

ПРЕТЪРПЯВАМ лишения endure hardships

ПРЕТЪРПЯВАМ изменения undergo changes

тази книга претърпя вече няколко издания this book ha s al ready gone through several editions

ПРЕТЪРПЯВАМ телесни повреди sustain injuries

претърпял пожар/корабокрушение и пр. a victim of a fire/shipwreck, etc


Търсената дума е намерена