Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
претъпквам

1. cram, stuff

(превозно средство и пр.) fill to capacity, pack, crowd

ПРЕТЪПКВАМ някого с ядене overfeed s.o.

2. (стъпквам) trample on/upon

ПРЕТЪПКВАМ ce be crammed

(за превозно средство и пр.) get/be crammed/packed/crowded

(от ядене) overeat, stuff (o.s.)

ПРЕТЪПКВАМ се от ядене be ready to burst, be stuffed full


Търсената дума е намерена