Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
преследвам

1. (гоня) pursue, chase; be after, be in pursuit of

ПРЕСЛЕДВАМ ожесточено be in hot pursuit of

2. прен. (за идея и пр.) haunt, torment; obsess

тази мисъл ме преследва this thought haunts me, I am obsessed by this thought

нещастието го преследва he is dogged by ill fortune/luck

3. (подлагам на гонение) persecute, victimize

4. (no съдебен ред) prosecute

5. (стремя се към) strive for, seek after, pursue, be after; have in view

ПРЕСЛЕДВАМ целта си pursue o.'s object/aim


Търсената дума е намерена