Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пресечен

1. прич. (отрязан) cut; cut off

(за път-от препятствие) barred; blocked

геом. truncated

ПРЕСЕЧЕН конус a truncated cone, a frustum of a cone

ПРЕСЕЧЕНa местност broken ground, rough/broken/rugged country/terrain

2. crossed, intersected

3. (за мляко и пр.) turned, curdled

ПРЕСЕЧЕНo мляко curd

4. прил. of intersection; intersection (attr.)

пресечни улица cross-street

пресечна точка a point of intersection


Търсената дума е намерена