Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
предявя - непозната дума за речника

предявявам

present

ПРЕДЯВЯВАМ право на/за claim, lay claim to

ПРЕДЯВЯВАМ иск срещу bring a suit against; lay a claim against

ПРЕДЯВЯВАМ иск за вреди и загуби claim damages, bring an action for damages

ПРЕДЯВЯВАМ искания put forward/make demands, lay claims (за to)

ПРЕДЯВЯВАМ обвинение срещу bring/submit/prefer a charge against

ПРЕДЯВЯВАМ молба/претенция put in/prefer a request/a claim

ПРЕДЯВЯВАМ оплакване срещу lodge a complaint against

ПРЕДЯВЯВАМ правата ся assert o.'s rights

ПРЕДЯВЯВАМ претенции make demands, have pretensions (за to)

ПРЕДЯВЯВАМ високи изисквания/големи претенции demand/expect a great deal; make big claims

ПРЕДЯВЯВАМ доказателства show/present proofs; furnish proof(s); produce evidence

ПРЕДЯВЯВАМ документи present/produce documents