Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
предприемам

undertake; embark on; launch

ПРЕДПРИЕМАМ настъпление/атака launch an offensive/attack

ПРЕДПРИЕМАМ ход make a move

ПРЕДПРИЕМАМ обиколка start on a tour

ПРЕДПРИЕМАМопит make an attempt

нищо не ПРЕДПРИЕМАМ take no steps/measures, do nothing; not lift a finger

ПРЕДПРИЕМАМ нещо по взетото решение take action on the decision adopted


Търсената дума е намерена