Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
предполагаемост - непозната дума без предложения за замяна

предполагам

suppose; presume

разг. figure

(допускам) assume (и мат.)

(имам за предпоставка) presuppose; involve

(правя догадки) suppose, conjecture; imagine, guess; surmise

да предположим, че заболеете suppose you fall ill

това предполага много средства/труд that involves a lot of money work

така и предполагах I figured that; so I imagined/guessed; I guessed/thought as much

може да се предположи, че presumably

човек предполага, господ разполага man proposes, God disposes