Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
предполагаем

supposed; presumable, presumed; hypothetical, assumed, putative; conjectural

ПРЕДПОЛАГАЕМ купувач a prospective buyer/client

ПРЕДПОЛАГАЕМ наследник heir presumptive

ПРЕДПОЛАГАЕМ заместник a presumptive successor

ПРЕДПОЛАГАЕМa причина a hypothetical cause

ПРЕДПОЛАГАЕМ баща юр. a putative father


Търсената дума е намерена