Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
предизвиквам

1. provoke; defy; behave provocatively

ПРЕДИЗВИКВАМ някого (ядосвам) provoke s,o., get/take a rise out of s.o.

(на дуел, състезание и пр.) challenge (на to), dare (to); throw (down) the gauntlet

ПРЕДИЗВИКВАМ съдбата fly in the face of fortune/providence, tempt fate, разг. stretch o.'s luck

2. (пораж-дам) call forth, give rise to. arouse, stir up. excite

(причинявам) cause

(буря) raise

(възмущение) compel

(любов, омраза) evoke

(състояние) induce

ПРЕДИЗВИКВАМ апетит tempt/provoke the appetite

ПРЕДИЗВИКВАМ повръщане/кръвотечение cause vomiting/bleeding

ПРЕДИЗВИКВАМ спомени evoke memories

ПРЕДИЗВИКВАМ подозрение arouse suspicion

ПРЕДИЗВИКВАМ съмнение give rise to doubt

ПРЕДИЗВИКВАМ сълзи в очите на някого bring tears to/into s.o.'s eyes, draw tears from s.o.'s eyes

ПРЕДИЗВИКВАМ отговор elicit a reply

ПРЕДИЗВИКВАМ промяна work a change

ПРЕДИЗВИКВАМ криза cause/bring about/precipitate a crisis


Търсената дума е намерена