Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пределно - не е в основна форма, основната форма е пределен

пределен

utmost, top (attr.)

пределна скорост top speed

летя на пределна височина ав. fly at the ceiling

пределна яснота utmost clarity

пределна възраст age limit

уволнен no пределна възраст superannuated

пределно напрежение тех. breaking stress/point