Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
предварително

in advance, beforehand, preliminarily

(своевременно) in good time/season

ПРЕДВАРИТЕЛНО обмислен premeditated

ПРЕДВАРИТЕЛНО съставен previously drawn (up)

плащам ПРЕДВАРИТЕЛНО pay in advance

нека ви кажа ПРЕДВАРИТЕЛНО let me tell you beforehand

ПРЕДВАРИТЕЛНО уведомявам за forewarn of

ПРЕДВАРИТЕЛНО уговорена среща a meeting by appointment/arrangement

като благодаря ПРЕДВАРИТЕЛНО (обик. в писмо) thanking you in anticipation/advance

не се ядосвай ПРЕДВАРИТЕЛНО don't cross your bridges before you come to them


Търсената дума е намерена