Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
преглеждам

1. look, look through/over, go through/over; inspect; examine, survey; check

(сметки) go over

фин. audit

ПРЕГЛЕЖДАМ изпитни работи mark examination papers

ПРЕГЛЕЖДАМ болен examine a patient

ПРЕГЛЕЖДАМ очите си have o.'s eyes tested/examined

те отидоха да прегледат мястото they went to see the place

ПРЕГЛЕЖДАМ бегло have a look at. skim through; run over

2. юр. (съдебно решение) review

3. (с оглед на поправка) revise, go over again

ПРЕГЛЕЖДАМ се have/undergo a medical examnation

ПРЕГЛЕЖДАМ се нa лекар see a doctor

ПРЕГЛЕЖДАМ се на рентген have an X-ray examination, be X-rayed


Търсената дума е намерена