Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
превоз

transport, haulage, transportation, carriage, conveyance

(наело) carriage, freight

ПРЕВОЗ пo море/вода shipping, shipment, freight; sea/water transport

ПРЕВОЗ пo сухо rail and road transport

автомобилен/железопътен/въздушен ПРЕВОЗ road/rail/air transport

разноски заПРЕВОЗ transportation charges

ПРЕВОЗ пo железница и пр. transport by rail. etc.

ПРЕВОЗ на стоки goods traffic, transport of goods


Търсената дума е намерена