Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
празничен

holiday (attr.)

(свързан с празник) festal, festive; Sunday (attr.)

ПРАЗНИЧЕН ден feast-day; holiday

празнично настроение a holiday mood

празнични дрехи Sunday (formal) clothes, (o.'s) Sunday best. празнично

облечен ПРАЗНИЧЕН in o.'s Sunday best. празничност festiveness, festivity; festive spirit/mood


Търсената дума е намерена