Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
правило

rule (и грам.)

(принцип) principle, norm

имам за ПРАВИЛО да make it a rule to (c inf.), make a point of (c ger.)

изключение на ПРАВИЛО exception to a rule

пo правилата according to the rules

правила за улично движение traffic regulations

спазвам правилата play the game; keep/observe the rules/regulations

не спазвам правилата break the rules

(при игра и) cheat

пo ПРАВИЛО as a rule, usually

тронно ПРАВИЛО мат. the rule of three

златното ПРАВИЛО the golden rule


Търсената дума е намерена