Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
правилен

1. (прав, верен) right, correct, true

2. (редовен, закономерен, съразмерен) regular

правилни черти на лицето regular features

ПРАВИЛЕН нос a straight nose

3. геом. (за многоъгълник) regular

(за дроб) proper

правилно! (вярно) that's right! true enough! just so! exactly! съвсем правилно that's right enough


Търсената дума е намерена