Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
прав

1. (без извивки) straight

(за коса и) lank

(за линия и) right

(изправен) upright, erect

(неседнал) standing; unseated

(за яка) stand-up

с ПРАВи рамена square-shouldered

седя ПРАВ sit upright (on o.'s chair), (като бастун) hold o.s. bolt upright; hold o.s. straight as a ram-rod

стоя ПРАВ stand

дървото стои ПРАВo the tree stands upright

ПРАВa линия a straight/right line, (въздушна) an air line

пo ПРАВa линия in a direct/straight line; as the crow flies

ПРАВo насочване воен. direct laying

най-ПРАВият път the shortest route

ПРАВ ток ел. a direct/continuous/unidirectional current

под ПРАВ ъгъл at right angles (to)

2. прен. (който има право, правилен) right

ПРАВ съм be right/in the right

не съм ПРАВ be wrong/in the wrong

може и да не съм ПРАВ I may be wrong; I speak under correction

не съм ли ПРАВ? I'm right, am I not?

ПРАВ път прен. a right course

на ПРАВ път съм be on the right track (и прен.)

излизам ПРАВ prove to be riant, be proved right, it turned out I was right

ПРАВa приказка a truer word was never spoken

3. прен. (справедлив, законен) right; rightful

(за човек, дело) just

ПРАВо е да сте осведомени за това it is right that you should know this

той не беше стиснат, което си е ПРАВо he wasn't stingy, I'll say that for him; he wasn't stingy, to give him his due

което си е ПРАВо-ПРАВо what's right is right, and what's wrong is wrong

за ПРАВа бога in all innocence

ПРАВ ти път nobody is keeping you; good riddance


Търсената дума е намерена